≡ Menu

jejak

Maklumat mengikut § 5 TMG:

Tenaga Yannick
c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Hubungi: info@allesistenergie.net

ID cukai: DE314833611

Orang yang bertanggungjawab untuk kandungan:

Tenaga Yannick

c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Penyertaan pertikaian pengguna:

Kami tidak mengambil bahagian dalam prosedur penyelesaian pertikaian di hadapan lembaga timbang tara pengguna.

Penafian:

Kami bertanggungjawab ke atas kandungan laman web kami mengikut undang-undang am, khususnya Seksyen 7 Perenggan 1 Akta Telemedia. Semua kandungan dicipta dengan berhati-hati dan sepanjang pengetahuan kami. Jika kami merujuk kepada tapak web pihak ketiga melalui hiperpautan di tapak web kami, kami tidak dapat menjamin bahawa kandungan yang dipautkan akan terus dikemas kini, betul dan lengkap, kerana kandungan ini berada di luar bidang tanggungjawab kami dan kami tidak mempunyai mempengaruhi reka bentuk masa depannya. Jika anda percaya mana-mana kandungan melanggar undang-undang yang terpakai atau tidak sesuai, sila maklumkan kepada kami.

Maklumat undang-undang di laman web ini serta semua soalan dan pertikaian berkaitan dengan reka bentuk laman web ini adalah tertakluk kepada undang-undang Republik Persekutuan Jerman.

Notis perlindungan data:

Anda boleh mendapatkan maklumat perlindungan data kami di:

Kenyataan Privasi

Notis hak cipta:

Teks, imej, foto, video atau grafik di tapak web kami secara amnya tertakluk kepada perlindungan hak cipta. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran (khususnya pengeluaran semula, pemprosesan atau pengedaran) kandungan yang dilindungi hak cipta ini adalah dilarang. Jika anda berhasrat untuk menggunakan kandungan ini atau mana-mana bahagian daripadanya, sila hubungi kami terlebih dahulu menggunakan butiran di atas. Jika kami sendiri bukan pemilik hak penggunaan hak cipta yang diperlukan, kami akan berusaha untuk mengatur hubungan dengan orang yang diberi kuasa.

Profil media sosial:

Notis undang-undang ini juga terpakai pada profil media sosial berikut:

https://www.instagram.com/allesistenergie/

https://www.facebook.com/allesistenergie

https://www.youtube.com/allesistenergie

Kawalan tetap terhadap kandungan halaman yang dipaut adalah, bagaimanapun, tanpa bukti konkrit pelanggaran tidak munasabah. Kami akan menghapuskan pautan tersebut dengan serta-merta jika kami mengetahui tentang sebarang pelanggaran undang-undang.

Foto pengarang/hak cipta:

(c) gambar daripada – pexels.com; Lesen Creative Common Zero (CC0).

(c) gambar daripada – pixabay.com; Lesen Creative Common Zero (CC0).